projectmanagement

 

Projecten worden meestal opgestart om grotere veranderingen door te voeren. Verschillende disciplines uit verschillende afdelingen werken in een tijdelijke organisatie in direct teamverband met elkaar samen aan het bereiken van het projectresultaat. Een business case vormt de zakelijke onderbouwing van een project, als richtinggevend stuurinstrument en om draagvlak te creëren voor de invoering van het projectresultaat.

Wij helpen u om uw projectresultaat minimaal op hoofdlijnen te definiëren en om scope en aanpak van uw project vast te stellen. De condities waarbinnen het project loopt spreken we helder met u af.

U bent als opdrachtgever verantwoordelijk voor het realiseren van het project. Onze projectmanager heeft de dagelijkse leiding over het project en is ervoor verantwoordelijk dat het binnen budget en volgens gespecificeerde eisen wordt uitgevoerd.

Onze ervaren projectmanagers houden altijd het ‘waarom’ van het project in het oog en of de oorspronkelijke doelstellingen van het project nog steeds gelden. Tijdens het project rapporteren we regelmatig over de voortgang van het project en aan het einde leveren we de eindrapportage.

Voor ervaring: lees meer...

LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl