Managementgames

Leren is betekenis geven aan ervaring.  nieuwe ervaringen geven nieuwe perspectieven. Dit is belangrijk bij verbeter- en veranderprocessen.


Wij beschikken over verschillende managementgames die u (en uw mensen) ondersteunen in het proces om tot verbetering te komen.

THE BEERGAME
'The Beergame' simuleert een afstemmingsvraagstuk in een productie-distributie omgeving. De opdracht is om de klant, tegen de laagste logistieke kosten, betrouwbaar van bier te voorzien. De simulatie wordt in twee rondes gedaan. Na de eerste ronde bedenken de deelnemers zelf wat zij moeten veranderen om tot verbetering te komen.

THE DICEGAME
Inzicht in de invloed van (on)betrouwbaarheid ín het proces op de output ván het proces. Wetmatigheden in ketensamenwerking en hoe daarmee om te gaan komen helder aan de orde.

WERKEN AAN TEAMWERK
Hoe maak je van een team experts een expertteam? Het is niet vanzelfsprekend dat je slimme beslissingen en acties krijgt als je tien slimme mensen bij elkaar zet. De teamdatabase blijkt hierin en belangrijke factor te zijn.

AFSPRAAK IS AFSPRAAK
Inzicht in het gegeven dat samenwerking leidt tot win-win-oplossingen en gebrek aan samenwerking tot lose-lose-uitkomsten. De simulatie laat het belang van vertrouwen zien in samenwerkingsrelaties, hoe dat vertrouwen kan worden verloren en wat er dan met de verschillende partijen gebeurt. Het spel geeft inzicht in de (negatieve) effecten die 'gaan voor eigen belang' heeft op het totale ketenresultaat.

De volgende vragen komen aan de orde:
  • Wat hebben we ervaren?
  • Onder welke aanname zijn we de simulatie begonnen?
  • Wat moedigde samenwerking aan en wat niet?
  • In welke mate is deze situatie ook herkenbaar in ons eigen werk?
  • Wat hebben we van de simulatie geleerd?

LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl