Sitemap

 

  Home Snelheid en timing bij de wissels zijn cruciaal voor het succes van een estafetteteam. LOGIS adviseert en traint uw team voor 'gouden wissels'.
  Wij geloven dat samenwerken alle kenmerken heeft van teamsport.
  Ed Hooijschuur Als professional in Supply Chain Management krijg ik regelmatig de feedback dat ik het plezier in het managen van de keten tot hoog niveau weet (terug) te brengen.
  Vertrouwen is onderwerp van geven en krijgen.
  Opdrachtgevers nemen contact op als We willen het aantal klachten over leverbetrouwbaarheid / punctualiteit verminderen en kun je ons hierbij helpen?
  Aanleiding voor contact kan zijn:
  Wat opdrachtgevers zeggen 'Zijn begeleiding, met de voor hem kenmerkende methodiek, heeft ons meerdere keren veel waarde en resultaat opgeleverd'.
  'Ed heeft door zijn kennis en ervaring een hoge mate van senioriteit'
  Werken in de keten Een kenmerk van een keten is dat de schakels met elkaar samenwerken zonder hierarchische verhouding. Optimaliseren van de keten is minstens zo belangrijk als optimaliseren van individuele schakels.
  Supply Chain Excellence met een scherp oog voor de business
  Visie Bij een estafette is de overwinning aan de finish belangrijker dan een record op een deelafstand.
  In het creëren van toegevoegde waarde rekening houden met prioriteiten.
  Onze consultants Onze consultants staan bekend als ketenexperts die met oplossingen komen. Wij brengen mensen in de keten tot elkaar.
  Professionaliseren kost geld, niet professionaliseren kost kapitalen
  Referenties Referenties : Industrie, Dienstverlening en Zorg, Distributie en Overslag, AO, Maintenance and Engineering
  Leren is betekenis geven aan ervaring
  Case Bij een onderhoudsorganisatie in de luchtvaartindustrie verzorgde LOGIS SCM Consultancy een programma ter ondersteuning van het professionaliseren van de planfunctie.
  Case, Luchtvaartindustrie
  Consultancy LOGIS SCM Consultancy start met het samen met u formuleren van uw doelstellingen. Uw doelstellingen worden altijd herleid uit de factoren die het succes van uw onderneming bepalen
  Om te verbeteren moeten we veranderen.
  Ervaring Ervaring in consultancy en een diversiteit aan projecten in een kennisrijke organisatie
  Ervaring, zorg, productie, distributie, life sciences, material sciences
  Projectmanagement Wij helpen u om uw projectresultaat minimaal op hoofdlijnen te definiëren en om scope en aanpak van uw project vast te stellen. De condities waarbinnen het project loopt spreken we helder met u af.
  We rapporteren regelmatig de voortgang; aan het einde de eindrapportage.
  Ervaring Optimaliseren en reorganiseren, invoeren van fleetmanagement, centrale planning, een order acceptatiesysteem
  Optimaliseren, reorganiseren, warehouse, fleetmanagement, openbaar vervoer
  Talent ontwikkeling Werken in de Keten is een competentie die door alle mensen in een organisatie beheerst moet worden, ongeacht de rol die zij in de keten hebben of het niveau waarop zij werken.
  Ontwikkelen van competenties gericht op het verbeteren van uw ketenprestatie.
  Ervaring Ervaring in talentontwikkeling ter ondersteuning van succesvolle implementatie
  succesvolle implementatie, ketenmanagement, professionaliseren
  In Company opleidingen De voorwaarden voor verbeteringen liggen in de door te voeren veranderingen waarvoor het commitment van de mensen in de keten noodzakelijk is
  Co-makership, keten centraal, effectiviteit, efficiency en productiviteit
  Regie Professionaliseringsprogramma's binnen uw organisatie vragen om afstemming tussen de betrokken partijen. Wij kunnen u deze zorg uit handen nemen door een op uw traject afgestemde coördinatie.
  Professionalisering, afgestemde coördinatie, digitale leeromgeving, betrokken partijen
  Managementgames Door mensen nieuwe ervaringen te laten opdoen, krijgen ze nieuwe perspectieven. Dit is belangrijk bij verbeter- en veranderprocessen.
  Managementgames, Beergame, Dicegame, Werken aan teamwerk, Afspraak is afspraak
  The Dicegame Onderwerp van deze game: Meten van de invloed van fluctuatie in het proces op de output, de voorraad onderhanden werk en de bezettingsgraad.
  Eli Goldratt | Theory of Constraint | The Goal | dicegame |
  Artikelen Waar we te maken hebben met klant-leverancier-relaties, wordt datgene wat de goede dingen zijn bepaald door wat je afspreekt met je klant.
  Klant-leverancier, Effectiviteit, Productiviteit, Efficiency
  Effectiviteit, efficiency en productiviteit In de samenwerking in de keten is het van belang dat we met elkaar dezelfde taal (begrip + definitie) spreken.
  De goede dingen doen, de goede dingen op de goede manier doen
  Extra bronnen Deze pagina is met name bedoeld voor deelnemers aan programma's / projecten die plaatsvinden onder leiding van een docent, consultant van Logis SCM Consultancy
  Server, bron, username, password
  Contact Contactpersoon
  CSCP | Certified Supply Chain Professional | Logis
  Links Met de organisaties die in onderstaande links staan opgenomen heeft LOGIS SCM Consultancy goede ervaringen.
  Innovatieve, Istia, B-Sim, Verwoerd
LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl