Consultancy

Om te verbeteren moeten we veranderen.


Verbeteren
Een consultancytraject van LOGIS SCM Consultancy start met het samen met u formuleren van uw doelstellingen. Uw doelstellingen worden altijd herleid uit de factoren die het succes van uw onderneming bepalen. Voorbeelden: kwaliteit van customer service, het percentage afleveringen zonder fouten, snelheid van distributie, flexibiliteit, doorlooptijd, productiviteit.
(WAT wilt u bereiken: VERBETERVRAAG).

Veranderen
Vervolgens worden de aandachtsgebieden gekozen waarin veranderingen kunnen worden doorgevoerd om de geformuleerde doelstellingen te kunnen bereiken. Deze gebieden kunnen te maken hebben met de processen, de besturing daarvan, de organisatie en de informatiestructuur.
(HOE gaat u wat u doet, anders doen: VERANDERVRAAG)

Uitgaande van uw visie, strategie en uw ‘best practices’ zullen we achtereenvolgens:
  • Samen met u uw verbetervraag vaststellen
  • Opties tot verandering voorleggen die bijdragen aan de door u voorgestelde verbetering met, per optie, de voor- en nadelen
  • Samen met u een keuze maken uit voorgestelde opties
  • Een businesscase voorleggen die de voorgestelde veranderingen zakelijk rechtvaardigen
  • Een plan leveren met daarin de inzet van benodigde capaciteit (eigen en inhuur)
  • Vaststellen rolverdeling in het project (verantwoordelijkheden en bevoegdheden, taken)
  • De voortgang monitoren en rapporteren
  • Het afgesproken eindresultaat opleveren
                                       
Voor ervaring: lees meer...

LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl