Incompany opleidingen

co-makership

 

LOGIS SCM Consultancy richt zich op de vraag wat u wil bereiken en welke verbeteringen daarin mogelijk zijn.
De voorwaarden voor verbeteringen liggen in de door te voeren veranderingen waarvoor het commitment van de mensen in de keten noodzakelijk is. Wij werken in comakership (in zowel ontwikkelfase als uitvoeringsfase) met de opdrachtgever aan klein- en grootschalige programma’s met als centraal thema:

 

De keten centraal.


Wat levert het u op?
  • Professionalisering binnen uw keten (van effectiviteit, efficiency en productiviteit);
  • Een hogere productiviteit van uw medewerker, zijn/haar afdeling en dus van uw organisatie
  • Eén taal (eenduidige begrippen en definities);
  • Nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden;
  • Persoonlijke-, afdelings- en organisatieontwikkeling;
  • Begrip voor elkaars situatie.

Ook individuele coaching of het werken in kleine groepen hoort tot de mogelijkheden.
Het maatwerk dat wij leveren zal nooit meer inspanning vragen dan strikt noodzakelijk.

Definitie 'keten':
De aaneenschakeling/ordening van opeenvolgende activiteiten van verschillende organisaties/professionals, gericht op het gezamenlijk bereiken van een vastgesteld resultaat. Het vertrek van de keten is de cliënt/de klant en het primaire proces. Organisaties werken parallel aan producten en diensten die in de keten worden geleverd. In ketenrelaties ontbreekt hiërarchische macht.
Gevonden op http://www.ketens-netwerken.nl/begrippen

LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl