links


Met onderstaande organisaties hebben wij uitstekende ervaringen.
Istia vanwege de innovatieve benadering in hun software ter ondersteuning van samenwerking in de keten.
Deze benadering leidt tot vergaande kostenbesparing en tot het drastisch verminderen van complexiteit.
B-Sim vanwege het hoge niveau waarmee zij ketens in software kunnen modelleren en simuleren. Hiermee kunnen verschillende scenarios worden gegenereerd en met elkaar vergeleken als basis voor strategievorming.
Verwoerd Consult vanwege het hoge niveau van de APICS opleidingen, in ontwerp en uitvoering.
 

 
Wij geloven dat actieve digitale samenwerking tussen in- en externe stakeholders van organisaties leidt tot kwaliteitsverbetering en kostenverlaging.
Hiervoor bieden wij een suite van bedrijfssoftware uit de cloud. De software wordt aangevuld met 'rolebased apps' voor mobiel gebruik.
 

 
 
B-Sim concentreert zich op het kwantificeren en optimaliseren van processen en combineert daarin kennis van procesmodelleren met bedrijfskundige en mathematische inzichten.
 

 
 
Verwoerd Consult
 


 
  Nyenrode, School of Accountancy & Controlling
   

LinkedIn, public profile
 

   

Ivar Bos, Media Production Professional
 


LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl