visie

Bij een estafette is het resultaat aan de finish belangrijker dan een record op een deelafstand. het succes van de race wordt bepaald tijdens de wissels.


Onze visie: 
In het creëren van toegevoegde waarde voor hun klanten zullen organisaties zich bewust 
moeten zijn dat zij in toenemende rekening moeten houden met grote verschuivingen. 
In de zich snel ontwikkelende digitalisering van de wereld met bijna real time informatiebehoefte
en - beschikbaarheid moeten zij leren denken in termen:

van: naar:
  • marketing gedreven
  • markt gedreven
  • van 'binnen naar buiten'
  • van 'buiten naar binnen'
  • 'weten' welke vragen zij moeten stellen
  • blijven luisteren om de goede vragen te horen 
  • Operational Excellence in verticale processen
  • horizontale afstemming van processen:
     Operations & Supply Chain Excellence
  • de meest efficiënte organisatie
  • de meest effectieve organisatie


 

LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl