opdrachtgevers zoeken contact

aanleiding voor contact kan zijn:


We willen...

 • de voorraad verlagen maar dat mag niet ten koste gaan van de servicegraad
 • het aantal klachten over leverbetrouwbaarheid / punctualiteit verminderen
 • het aantal veroorzakers van verstoringen verminderen
 • dat mensen minder acteren alsof ze op een eiland zitten
 • de communicatie tussen afdelingen verbeteren omdat gebrekkige communicatie ons een hoop geld kost
 • beter in staat zijn prioriteiten te stellen en daarover afstemmen tussen de afdelingen
 • de wachttijden in de processen verminderen en ook de leegloop van capaciteit terugbrengen
 • meer standaardisatie van processen omdat alle verschillende manieren van werken tot veel afstemmingsverlies leidt en dus veel geld kost
 • mensen zich laten ontwikkelen in hun bestuurlijke rol
 • dat mensen minder problemen escaleren en zelf verantwoordelijkheid nemen
 • roosterplanning invoeren omdat we onze productiviteit willen verhogen
 • de 'modus operandi' op de verschillende vestigingen consistent maken
 • ......

en kun je ons hierbij helpen?

LOGIS SCM Consultancy - Langendijk 92, 5045 AV Tilburg - t. +31 13 5721837, m. +31 6 53390825, e. info@logistiekverbeteren.nl